Dự toán chi phí

Thông tin thanh toán (VNĐ)

Giá niêm yết: 458.000.000
Giá tính thuế trước bạ: 458.000.000
Xuất xứ: Việt Nam
Phí trước bạ (12%): 54.960.000
Phí đăng kiểm: 340.000
Phí đường bộ/Năm: 1.560.000
Bảo hiểm TNDS/Năm: 480.700
Phí đăng ký lấy biển: 1.000.000
Giá lăn bánh (dự kiến): 516.340.700

VIOS 1.5E MT