VIOS 1.5G CVT

Giá từ: 592.000.000 VNĐ

 • 5 chỗ
 • SEDAN
 • Xăng
 • Việt Nam
 • Số tự động vô cấp / CVT
 • Động cơ Xăng dung tích 1496 cc

VIOS 1.5E MT (3 TÚI KHÍ)

Giá từ: 489.000.000 VNĐ

 • 5 chỗ
 • SEDAN
 • Xăng
 • Việt Nam
 • Số sàn
 • Động cơ Xăng dung tích 1496 cc

VIOS 1.5E MT

Giá từ: 506.000.000 VNĐ

 • 5 chỗ
 • SEDAN
 • Xăng
 • Việt Nam
 • Số sàn
 • Động cơ Xăng dung tích 1496 cc

VIOS 1.5E CVT (3 TÚI KHÍ)

Giá từ: 542.000.000VNĐ VNĐ

 • 5 chỗ
 • SEDAN
 • Xăng
 • Việt Nam
 • Số sàn
 • Động cơ Xăng dung tích 1496 cc

VIOS 1.5E CVT

Giá từ: 561.000.000 VNĐ

 • 5 chỗ
 • SEDAN
 • Xăng
 • Việt Nam
 • Số tự động vô cấp / CVT
 • Động cơ Xăng dung tích 1496 cc

COROLLA ALTIS 1.8V

Giá từ: 765.000.000 VNĐ

 • 5 chỗ
 • SEDAN
 • Xăng
 • Thái Lan
 • Số tự động vô cấp / CVT
 • Động cơ Xăng dung tích cc

COROLLA ALTIS 1.8HEV

Giá từ: 860.000.000 VNĐ

 • 5 chỗ
 • SEDAN
 • Xăng - Điện
 • Thái Lan
 • Số tự động vô cấp / CVT
 • Động cơ Xăng - Điện dung tích 1798 cc

COROLLA ALTIS 1.8G

Giá từ: 719.000.000 VNĐ

 • 5 chỗ
 • SEDAN
 • Xăng
 • Thái Lan
 • Số tự động vô cấp / CVT
 • Động cơ Xăng dung tích 1798 cc

CAMRY 2.5Q

Giá từ: 1.370.000.000 VNĐ

 • 5 chỗ
 • SEDAN
 • Xăng
 • Thái Lan
 • Số tự động vô cấp / CVT
 • Động cơ Xăng dung tích 4 cc